Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand
Jens Kristensen
tlf  8696 1038/4038 2185  hedebogaard@c.dk
Valgt af Østjysk Familielandbrug
  
Næstformand
Finn Eskelund Andersen
TLF: 40 26 84 86 fea@sludegaard.dk
 
Formand Arbejdsmiljøudvalg/ bestyrelsesmedlem
Vagn Aage Bach
tlf. 7567 1036/2381 7899 bach@dlgtele.dk
Frit valgt
 
Bestyrelsesmedlem
Heine Nielsen
tlf. 65967050 /27527050 glhausted@mail.dk
Frit valgt
 
Bestyrelsesmedlem
Jens Henrik Kirkegaard
tlf. 8657 3058/2279 5095 foerlevvej4@gmail.com
Valgt af Odder-Skanderborg Landboforening
  
Vikarrepræsentant
Palle Madsen
tlf. 4050 9174 tnmadsen@ofir.dk
Valgt af vikarerne