Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand
Jens Kristensen
tlf  8696 1038/4038 2185 hedebogaard@c.dk
Valgt af Østjysk Familielandbrug
  
Næstformand
Finn Eskelund Andersen
TLF: 4026 8486,  fea@sludegaard.dk
 
Formand Arbejdsmiljøudvalg/ bestyrelsesmedlem
Vagn Aage Bach
tlf. 7567 1036/2381 7899,  bach@dlgtele.dk
Frit valgt
 
Bestyrelsesmedlem
Heine Nielsen
Frit valgt
 
Bestyrelsesmedlem
Jens Henrik Kirkegaard
Valgt af Odder-Skanderborg Landboforening
  
Vikarrepræsentant
Frede Larsen
Valgt af vikarerne