Forsikring

Forsikring

Vikarene er ansvarsforsikrede.

Vikarene er ansvarsforsikrede

Erstatningskrav skal anmeldes omgående, således skaden straks kan anmeldes til forsikringsselskabet. Ved alle skader er der en selvrisiko på 5000 kr., hvoraf kunden betaler de 2500 kr, vikarservice resten.

Forsikringen dækker kun den direkte skade, der er ikke dækning for driftstab og andre inddirekte skader.

Forsikringsdækning ved penicillin i mælk dækker kun begrænset såfremt det er vikaren, der har skylden for uheldet.

Vores forsikring dækker landmandens selvrisiko, dog max 12.500 kr. Som fratrækkes vikarservices selvrisiko på 2500 kr.

Denne ændring gælder osse såfremt landmanden ikke selv har tegnet forsikring.

 

Arbejdsskadeforsikring vikarer

Det er brugervirksomheden/landmanden, der har forsikringspligten vedrørende arbejdsskader, herunder skade på briller og hørerapperater, når instruktionspligten/ retten ligger hos kunden/ landmanden