Vikarservice Lillebælt

Vikarservice Lillebælt


Medlemsmøde udsat p.g.a. covid 19 afholdes T

orsdag d.8. oktober kl 19.30

på Landbrugscentret, Helsingørvej 6, Vejle


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for sidste afsluttede regnskabsår samt budget for indeværende år.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. § 7.
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt


Forslag fra medlemmerne skal skriftligt indleveres til formanden senest 3 uger før medlemsmødet, således de kan optages på dagsordenen.
Medlemsmødet indledes med spisning fra kl 18.30.


Tilmelding til spisningen senest d . 1. oktober på 70100405


Jens Kristensen


Byagervej 47


8450 Hammel


Formand for Vikarservice Lillebælt